ความหนาของไม้หน้ากีต้าร์โปร่งที่มีผลต่อเสียง

Posted by Sutana Pornsermluck 02/05/2017 0 Comment(s) ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมสร้างกีต้าร์,

ความหนาของไม้หน้ากีต้าร์โปร่งที่มีผลต่อเสียง

 

ไม้หน้ากีต้าร์โปร่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของเสียงกีต้าร์ประเภท Acoustic ร้าน Siam Luthers จึงหวังว่าบทความนี้จะช่วยสมาชิกทุกท่านในการเลือกซื้อกีต้าร์โปร่ง หรือ สร้างกีต้าร์โปร่งให้ได้เสียงที่ดีขึ้น

หน้าที่ของไม้หน้าของกีต้าร์โปร่ง มีหน้าที่ที่สำคัญอยู่ 2 ประการ 

1.หน้าที่ในการต้านทานแรงตึงของสายกีต้าร์ ซึ่งมีแรงตึงโดยทั่วไปมากกว่า 70 kg ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่สำคัญที่สุด
2.หน้าที่ในการขยายการสั่นสะเทือนของสายกีต้าร์ให้เกิดเป็นเสียง ที่ทำให้สามารถได้ยินได้

 

ซึ่งหน้าที่ทั้ง 2 ที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องทำงานร่วมกันกับระบบ Bracing หรือระบบ คานโครงสร้างภายในของกีต้าร์ แบบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

 

ความหนาของไม้ด้านหน้ากีต้าร์ จริงๆแล้วไม่ได้มีสูตรตายตัว และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างดังนี้
1. ประเภทของไม้
2. ความแข็งแรงของไม้แต่ละแผ่น(stiffness)
3. ประเภทของ Bracing และความแข็งแรงของ Bracing ที่ต้องการจะใช้
4. ประสบการณ์ในการทำงานและการวิเคราะห์ของช่างทำกีต้าร์

 

แต่อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปความหนาของไม้หน้ากีต้าร์เป็นหลักการได้คร่าวๆ ดังนี้

 

" ไม้หน้ากีต้าร์เมื่อทำงานร่วมกับระบบ Bracing แล้ว จะต้องแข็งแรงพอที่จะรับแรงตึงของสายกีต้าร์ได้ แต่ต้องไม่แข็งแรงมากเกินไปจนรบกวนการส่งผ่านการสั่นสะเทือนของสายกีต้าร์ "

จากข้อความด้านบน อาจจะกล่าวได้ว่ามันมีเพียงแค่ ช่วงระยะความหนาแคบๆ ที่จุดหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ระหว่าง "ความแข็งแรงพอ" กับ "ความแข็งแรงที่มากเกินไป"  ซึ่งสามารถเรียกจุดนี้ได้ว่าเป็น Sweet spot

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้เราพบว่ากีต้าร์โปร่งส่วนใหญ่ ที่มีการผลิตระดับ Mass Production และมีราคาไม่แพงมาก มักจะให้เสียงที่ไม่เต็มอิ่ม มีการตอบสนองที่ไม่ค่อยดี และไม่กังวาลเท่าที่ควร เนื่องจากกีต้าร์เหล่านั้น สร้างมาอย่างแข็งแรงเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกของไม้หน้า เมื่อทำการขึ้นสายกีต้าร์ 

 

กีต้าร์ราคาแพง หรือ กีต้าร์แบบ Custom Made ช่างทำกีต้าร์ จะพยายามหาจุด Sweet Spot  ดังกล่าว เพื่อที่จะเค้นศักยภาพของกีต้าร์ตัวนั้นออกมาให้มากที่สุด ซึ่งช่างแต่ละคนก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันออกไป

 

ความหนาของไม้หน้ากีต้าร์กับโทนเสียงของกีต้าร์

โทนเสียงของกีต้าร์ เกือบทั้งหมดจะถูกกำหนดด้วยปัจจัย 2 ประการ
1. รูปทรงของกีต้าร์
2. ประเภทของไม้ที่ใช้ทำกีต้าร์

 

การปรับแต่งในเรื่องของความหนาของไม้หน้าหรือแม้กระทั่ง Bracing จะเป็นการปรับแต่งในเรื่องของการตอบสนองของเสียง (Response) และความกังวาลของเสียงมากกว่า ในเรื่องของการกำหนดโทนเสียงของตัวกีต้าร์

 

คำแนะนำสำหรับมือกีต้าร์ที่ต้องการซื้อกีต้าร์โปร่ง โดยการคำนึงถึงปัจจัยเรื่องความหนาของไม้หน้า
- ให้ทำการทดสอบ เคาะไม้หน้าของกีต้าร์ต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ ราคาถูกและราคาแพงต่างกัน เพื่อหาความแตกต่างของความกังวาลของเสียง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในความทรงจำ

 

คำแนะนำสำหรับช่างทำกีต้าร์ที่ต้องการเพื่มประสบการณ์ในปรับแต่งไม้หน้า
- ทำการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เรื่องความหนาของไม้ ขนาดของ Bracing ต่างๆ   เปรียบเทียบกับเสียงที่ได้
- ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับช่างกีต้าร์คนอื่นๆ และเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
- เก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น ความแข็งแรงของไม้หน้า อาจเก็บข้อมูลในลักษณะ การเปลี่ยนแปลงของรูปทรงต่อน้ำหนักแรงกดที่กระทำ จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น

เขียน Comment