บทความเกี่ยวกับไม้ทำกีต้าร์

การแบ่งเกรด Spruce

การแบ่งเกรด Spruce

Sutana Pornsermluck 17/01/2016 0
การแบ่งเกรดของ Spruce โดยทั่วไปนั้นแต่ละโรงเลื่อยก็จะมีเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆเป็นของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามยังมีหลักเกณฑ์โดยทั่วไป ที่พอจะสามารถยึดเป็นแนวทาง และร้าน Siam Luthiers ก็ใช้หลักการนี้เช่นเดีย...
Read More
ความชื้นของไม้ที่มีผลต่อการสร้างกีต้าร์

ความชื้นของไม้ที่มีผลต่อการสร้างกีต้าร์

Sutana Pornsermluck 01/01/2016 1
มือกีต้าร์หลายๆท่าน รวมถึงช่างกีต้าร์บางท่านคิดว่า หากไม้ยิ่งเก่าความชื้นในไม้จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ  ซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเพียงบางส่วน   ความจริง คือไม้จะแห้งไปถึงจุดที่เรียกว่า EMCEMC คืออะไร...
Read More