บทความเกี่ยวกับ Pickup

คู่มือการประกอบและวิธีการพัน Pickup

คู่มือการประกอบและวิธีการพัน Pickup

Sutana Pornsermluck 07/07/2013 0
การพัน pickup จริงๆแล้วมีขั้นตอนที่ไม่ยาก แต่ในความไม่ยากนั้นนั้นแฝงไปด้วยเทคนิคต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดเสียงที่ดี โปรดอ่านขั้นตอนแต่ละขั้นอย่างละเอียดการประกอบ Flatwork ตัวล่างกับแม่เหล็ก-          ให้จั...
Read More
Spec ของ Vintage Fender Pickup

Spec ของ Vintage Fender Pickup

Sutana Pornsermluck 07/07/2013 0
 ก่อนอื่นผมต้องออกตัวก่อนว่า ผมไมใช่วิศวกรอิเล็กทรอนิก แต่ผมศึกษาเกี่ยวกับ fender vintage pickup ค่อนข้างมาก และข้อมูลเกือบทั้งหมดมาจาก Seymour DuncanSingle Coil Pickup : Pickup fender vintage ทั้งหมด...
Read More
ความลับของ Pickup กีต้าร์

ความลับของ Pickup กีต้าร์

Sutana Pornsermluck 07/07/2013 1
เสียงของเบสหรือกีต้าร์ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ Pickup มีการถกเถียงกันมากมายระหว่างนักดนตรีเรื่องข้อดีและข้อเสียของ Pickup รุ่นต่างๆ และ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อนี้อาจจะมีควา...
Read More