เมตร VS นิ้ว

Posted by Sutana Pornsermluck 10/09/2016 0 Comment(s) ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมสร้างกีต้าร์,

นิ้ว VS เมตร

 

ระบบนิ้วกับเมตร เป็นสิ่งที่ช่างกีต้าร์ทุกท่านต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน เป็นประจำอยู่แล้ว วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยทั้ง 2 นี้ให้มากขึ้นครับ

 

นิ้ว(Inch)

หน่วยนิ้ว เป็นหน่วยหนึ่งในระบบหน่วยแบบ Imperial หรือหน่วยแบบอังกฤษ ซึ่งนอกจากหน่วยนิ้วแล้วก็ยังมีหน่วยอื่นๆ เช่น ฟุต ปอนด์ หลา ไมล์ ก็ยังถือเป็นระบบแบบอังกฤษด้วย ซึ่งหน่วยนี้เคยใช้แพร่หลายในกลุ่มประเทศ

ที่มีความสัมพันธ์ กับเครือจักรภพ หรือเคยตกเป็นอาณานิคม แต่ในปัจจุบันความนิยมใช้หน่วยประเภทนี้ลดลงเรื่อยๆ แม้แต่ในอังกฤษเองก็ตาม ประเทศใหญ่ที่สุดที่ยังใช้หน่วยลักษณะนี้อยู่คือ US

 

เมตร (Meter)

เป็นหนึ่งในหน่วยมาตรฐานสากล (SI Unit) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ประเทศในเครือยุโรป และเอเซียทั้งหมดนิยมใช้หน่วยนี้ หน่วยอื่นที่อยู่ในระบบ SI มีตัวอย่างเช่น กรัม วินาที แอมแปร์ เป็นต้น

 

 

การใช้หน่วยวัดในประเทศไทย

 

โดยทั่วไป การใช้งานหน่วยวัดในประเทศไทย ตามกฏหมายให้ใช้หน่วย SI เป็นหน่วยวัดอ้างอิง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับงานบางประเภท โดยเฉพาะสำหรับงานด้านการก่อสร้างหรืองานไม้ต่างๆยังคงนิยมใช้ นิ้วเป็นหน่วยวัดหลัก

 

 

ลักษณะและข้อสังเกตของระบบนิ้ว

 

ลักษณะพิเศษของ ระบบนิ้วคือ การแบ่งแยกย่อยออกเป็นครึ่ง เป็นการแยกย่อยหน่วยที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มต้นมาจากภาษาพูดและกลายมาเป็นภาษาเขียน ตัวอย่างเช่น

 

ครึ่งนิ้ว = ½

ครึ่งของครึ่งนิ้ว = ¼

ครึ่งของครึ่งของครึ่งนิ้ว = 1/8

ครึ่งของครึ่งของครึ่งของครึ่งนิ้ว = 1/16

 

ในปัจจุบัน เรายังคงสามารถ พบเห็นการเขียนในลักษณะนี้ได้อยู่โดยทั่วไป เช่น 1 1/16 นิ้ว เป็นต้น

 

แต่ด้วยความละเอียดของการทำงานในปัจจุบัน ที่มีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ การบอกหน่วยในลักษณะการแบ่งออกเป็นครึ่งเริ่มทำให้เข้าใจได้ยาก ทำให้การบอกหน่วย นิ้วลักษณะที่เป็นทศนิยม

เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับงานกีต้าร์คือขนาด สายของกีต้าร์ เช่น 0.012 0.024 0.053 นิ้ว เป็นต้น

 

เราสามารถแปลงด้วย จากหน่วยของการแบ่งเป็นครึ่ง กลายเป็นทศนิยมได้ง่ายๆ โดยการนำสัดส่วนหารได้โดยตรงเช่น 1/8 นิ้ว = 0.125 นิ้ว ¼ นิ้ว = 0.25 นิ้ว เป็นต้น

 

 

ลักษณะและข้อสังเกตของระบบเมตร

 

การแยกย่อยของระบบเมตรนั้นจะแตกต่างกับหน่วยนิ้ว โดยจะใช้ลักษณะเลขฐาน 10 เข้ามาช่วยในการแยกย่อยเช่น

1 เมตร = 100 เซ็นติเมตร(cm.)

1 เมตร = 1000 มิลลิเมตร(mm.)

1 เมตร = 1,000,000 ไมโครเมตร(µm)

 

การกำหนดลักษณะการบอกหน่วยโดยทั่วไปสำหรับงานไม่ละเอียดมาก นิยมใช้การบอกเป็น เซ็นติเมตร เช่น แต่สำหรับงานละเอียด มักจะนิยมใช้เป็นมิลลิเมตร และใช้ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง เช่น 2.53 mm.

สำหรับงานที่ละเอียดมากนิยมบอกเป็น ไมโครเมตร หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ไมครอน เช่น 3 ไมครอน หมายถึง 0.003 mm. เป็นต้น

 

ดังนั้นการบอกความละเอียดของระบบเมตร จะทำได้ดีกว่าและเข้าใจได้ง่ายกว่าระบบนิ้ว

 

การแปลงค่าระหว่างหน่วยทั้ง 2 ประเภท

 

สามารถทำได้ง่ายๆคือ ต้องการแปลงนิ้วเป็นมิลลิเมตร = นิ้ว x25.4

ต้องการแปลงมิลลิเมตรเป็นนิ้ว = มิลลิเมตร/ 25.4

 

หน่วยการวัดกับการซ่อมสร้างกีต้าร์

 

เนื่องจากกีต้าร์ที่เป็น Icon ในวงการ เกือบทั้งหมดถูกออกแบบและสร้างขึ้นใน US ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนว่า หน่วยทั้งหมดจะใช้เป็นหน่วยการวัดแบบนิ้ว ดังนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษา

และสามารถนึกภาพตามได้คร่าวๆว่าความยาวที่บอกมา ลักษณะเป็นความยาวเท่าไหร่

 

ในขณะเดียวกันก็มีผู้ผลิตกีต้าร์และอะไหล่ที่มีคุณภาพ มาจากฝั่งยุโรป และ Japan เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเทียบหน่วย นิ้วเป็นมิลลิเมตร หรือกลับกันได้อย่างคล่องแคล่ว  

 

ป้ายกำกับ: Meter vs Inch

เขียน Comment