วัสดุงานขัด

วัสดุงานขัด
แสดง:
เรียงลำดับ:

Finish Repairing Papers, 1200grit

บริษัท Kovax ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นบริษัทผลิตกระดาษทรายแห่งแรกในญี่ปุุ่น ในปัจจุุบันเป็นบริษัทผลิ..

฿ 60

Finish Repairing Papers, 1500grit

บริษัท Kovax ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นบริษัทผลิตกระดาษทรายแห่งแรกในญี่ปุุ่น ในปัจจุุบันเป็นบริษัทผลิ..

฿ 60

Finish Repairing Papers, 2000grit

บริษัท Kovax ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นบริษัทผลิตกระดาษทรายแห่งแรกในญี่ปุุ่น ในปัจจุุบันเป็นบริษัทผลิ..

฿ 60

Finish Repairing Papers, 2500grit

บริษัท Kovax ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นบริษัทผลิตกระดาษทรายแห่งแรกในญี่ปุุ่น ในปัจจุุบันเป็นบริษัทผลิ..

฿ 60

Finish Repairing Papers, 3000grit

บริษัท Kovax ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นบริษัทผลิตกระดาษทรายแห่งแรกในญี่ปุุ่น ในปัจจุุบันเป็นบริษัทผลิ..

฿ 60

Finish Repairing Papers, 800grit

บริษัท Kovax ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นบริษัทผลิตกระดาษทรายแห่งแรกในญี่ปุุ่น ในปัจจุุบันเป็นบริษัทผลิ..

฿ 60

Kovax Toleblock Curve

บริษัท Kovax ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นบริษัทผลิตกระดาษทรายแห่งแรกในญี่ปุุ่น ในปัจจุุบันเป็นบริษัทผลิ..

฿ 450

Kovax Toleblock Flat

บริษัท Kovax ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นบริษัทผลิตกระดาษทรายแห่งแรกในญี่ปุุ่น ในปัจจุุบันเป็นบริษัทผลิ..

฿ 250

Sand Sheet , 80grit, black

บริษัท Shinex เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตผ้าชัดและใยชัดที่ดีที่สุุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1967  ผล..

฿ 120

Sand Sheets, 120grit, brown

บริษัท Shinex เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตผ้าชัดและใยชัดที่ดีที่สุุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1967  ผล..

฿ 120

Sand Sheets, 1500grit, Dark gray

บริษัท Shinex เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตผ้าชัดและใยชัดที่ดีที่สุุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1967  ผล..

฿ 120

Sand Sheets, 240grit, red

บริษัท Shinex เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตผ้าชัดและใยชัดที่ดีที่สุุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1967  ผล..

฿ 120

Sand Sheets, 3000grit, orange

บริษัท Shinex เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตผ้าชัดและใยชัดที่ดีที่สุุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1967  ผล..

฿ 120

Sand Sheets, 400grit, green

บริษัท Shinex เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตผ้าชัดและใยชัดที่ดีที่สุุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1967  ผล..

฿ 120