ตะไบไม้

ตะไบไม้
แสดง:
เรียงลำดับ:

ตะไบท้องปลิงละเอียดลำตัวโค้งผิว CP MKCP008B4R

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 800

ตะไบท้องปลิงละเอียดไม่มีด้ามผิว CP MKCP150B4

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 750

ตะไบท้องปลิงหยาบมีด้าม MK150B3B

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 550

ตะไบท้องปลิงหยาบไม่มีด้าม MK200B3

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 700

ตะไบแบนละเอียดพิเศษ มีด้ามผิว CP MKCP008A5B

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 650

ตะไบแบนละเอียดพิเศษ ไม่มีด้ามผิว CP MKCP150A5

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 750

ตะไบแบนละเอียดพิเศษ ไม่มีด้ามผิว CP MKCP200A5

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 950

ตะไบแบนละเอียดไม่มีด้ามผิว CP MKCP150A4

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 750

ตะไบแบนละเอียดไม่มีด้ามผิว CP MKCP200A4

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 950

ตะไบแบนหยาบมีด้าม MK150A3B

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 550

ตะไบแบนหยาบไม่มีด้าม MK200A3

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 700

ตะไบโค้งละเอียดพิเศษ มีด้ามผิว CP MKCP008B5B

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 650

ตะไบโค้งละเอียดพิเศษ ไม่มีด้ามผิว CP MKCP150B5

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 750

ตะไบโค้งละเอียดพิเศษ ไม่มีด้ามผิว CP MKCP200B5

บริษัท Iwasaki File เป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตตะไบชั้นในจากประเทศญี่ปุ่น มีที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่จังหวั..

฿ 950